MANDLE

21.10.2018

Mandle jsou párovým orgánem lymfatického systému. Jde vlastně o lymfatické uzliny. Rozlišují se mandle krční, mandle nosní, mandle jazyková a tonsillae tubariae. Jsou součástí imunitního systému a jsou prvním místem, kde se zachytávají antigeny, které přicházejí do organismu ústní a nosní dutinou. Často jsou proto prvním orgánem v organismu, kde dochází k replikaci viru či pomnožení bakterií.

Nedávné studie poskytly důkaz, že mandle produkují T-lymfocyty způsobem podobným tomu, jakým funguje thymus.