BRZLÍK

14.10.2018

Brzlík je pomyslná "škola pro bílé krvinky". Jedná se o žláznatý orgán, který je uložen v horní části hrudníku, za hrudní kostí. Je složen ze dvou laloků, pravého a levého. Velikost brzlíku se v průběhu života mění. Při narození váží 10 až 15 gramů. Největší je mezi druhým a třetím rokem života. Od puberty se postupně zmenšuje a jeho tkáň se postupně nahrazuje vazivem.

V brzlíku se určitý typ bílých krvinek "školí" na speciální obranné buňky, tzv. T - lymfocyty, aby uměly rozeznávat vlastní a cizorodé struktury. Vyzrálé T- lymfocyty pak putují do celého těla a účastní se na obranných mechanismech proti cizorodým látkám.

Pokud se brzlík vůbec nevytvoří, T-lymfocyty prakticky nedozrávají a je narušen vývoj dalších lymfatických orgánů. Jiná porucha brzlíku vede k nekontrolovanému a nesprávnému označování buněk vlastního těla T-lymfocyty jako cizorodé. To je podkladem některých autoimunitních onemocnění.

Nevýskyt brzlíku se projeví častými a závažnými virovými, plísňovými a bakteriálními infekcemi. Asi nejznámějším autoimunitní onemocnění vázaným na brzlík je myasthenia gravis (nadměrná svalová únavnost).